Proppen gick


Idag är det en glädjens dag. Efter många års strävan ska vi godkänna en ändring av Självstyreslelagen för Åland där det ekonomiska systemet i huvudsak förnyas.  Det bygger på en överenskommelse som våra respektive regeringar har skakat hand på.

Jag vill passa på i detta skede att tacka framförallt minister Mats Perämaa för ett gott arbete nu när den politiska situationen varit knivig. Jag vill även här lyfta alla kunniga och arbetsamma tjänstemän som dag och natt arbetat för att Ålands ska få en bra lag och ett hållbart ekonomiskt system. Ni är guld värda vill jag säga. David mot Goliat i dess sanna bemärkelse.

 Vi har en väg att gå vad gäller en totalrevision av Självstyreslelagen detta är en viktig sten på vägen. Vårt ekonomiska system görs flexiblare men bygger fortfarande på avräkningssystemet. Målet är att höja nivån på grundfinansieringen för att trygga välfärden. Vi uppskattar ett ökat behov om 15 miljoner euro per år men har accepterat en politisk kompromiss om 10 miljoner euro. Vi socialdemokrater ser att överenskommelse ska hålla och att förhandlingar om grundfinansieringen fortsätter med nästa regering. Systemet per se ger oss ca 3 miljoner mera i börsen och det är bra men ytterliga förhandlingar måste tillkomma.  Viktigas för oss socialdemokrater är att vårt ekonomiska system fungerar oberoende av de reformer som sker i Riket.

För bästa vänner SOTE kommer att förverkligas och vårt ekonomiska system kan hantera reformen. Det blir inte SOTE i den form som Sipiläs regering föreslog men i en annan kompromissad form.

Alla de finländska statsbärande partierna lyfter alla vikten av reformen. Ordförande Antti Rinne och högst troligen Finlands nästa stadsminister, framhöll direkt att SDP har haft en klar tanke med vårdreformen länge. Det som nu finns att berätta är en slags uppdatering och politisk konkretisering inför en ny period. I Finland gäller det nu att återgå till de grundläggande sakerna: att förbättra människornas service. Var och en måste ha rätt till kvalitativ vård och omsorg utan att köa. Kundavgifter får inte utgöra ett hinder för att använda servicen. Flera partier talar för minst 18 vårdkommuner som kan bildas med stöd från grundlagens stadgande om självstyrande områden som är större än kommuner. Dessa skall ha fullmäktige som väljs genom direkta val, samt beskattningsrätt. Det är alltså ett ypperligt läge för förhandlingar och nya steg framåt för en reformerad självstyrelse.
Vi socialdemokrater hoppas på en politik med håller och att de frågor som ännu är öppna diskuteras vidare. För vår egen trovärdighetsskull måste våra handslag betyda någonting. När Åland kommit överens med Finland så håller det. Då ska man inte läsa i de lokala medierna att tidigare statsbärande partier som centern backar och ändrar kurs. Hur ska man kunna lita på en sådan grupp? Vi måste tänka på hela Ålands bästa. Inte som centern som bara tänker på centern.  Nu har våra regeringar hittat en lösning som alla kan leva med. Finlands riksdag har klubbat igenom överenskommelsen. Så rakryggade måste vi vara att även vi enhälligt godkänner propositionen. Utåt talar vi med enad röst. Annars når vi ingen framgång.
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Åland självförsörjande på grön el

Ett ödesval